Dinsdag 8 november 2022 - HotITem, Amsterdam

Partners

EBBEN Partners

EBBEN Partners staat opdrachtgevers bij om vraagstukken rond fraude, integriteit , internal audit en geschiloplossing snel, vakkundig en ‘to the point’ te adresseren. Dat doen wij zowel voor problemen die onmiddellijke aandacht vragen, zoals fraude en geschillen op gebied van integriteit, als voor oplossingen voor de lange termijn. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan het beoordelen van de inrichting van uw organisatie en het aanreiken van oplossingen om te zorgen dat uw organisatie ‘in control’ is.

Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het beleid rond integriteit en fraudepreventie. De partners en medewerkers van EBBEN kunnen putten uit een enorme bron van ervaring. De partners zijn altijd zelf hands-on betrokken bij de uitvoering van de opdrachten.

Fully In Control

Fully In Control is een nieuw en innovatief assessment/inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor onder andere  management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. Fully In Control wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully In Control bv.

De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in Control brengen van organisaties, programma’s, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staat hierbij centraal. Fully In Control werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.

Hot ITem

Hot ITem gelooft in wendbare, datagedreven organisaties die de concurrentie voorblijven door zich snel te kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Alles wat Hot ITem doet heeft tot doel om de performance van mensen, afdelingen en organisaties onderscheidend te verbeteren. In 1998 is Hot ITem gestart vanuit de behoefte die zij zagen in de markt bij een partij die bedrijfskundige kennis combineerde  met Business Intelligence. Zo is het bedrijf begonnen met enerzijds ervaren business consultants en organisatieadviseurs en anderzijds een goede IT-discipline. Door deze goed met elkaar te leren samenwerken, werd het mogelijk de klant niet alleen een goed advies te geven, maar dat vervolgens ook uit te voeren en waar te maken, vanuit een business case gedreven aanpak.

De Hot ITem Groep maakt onderdeel uit van het Conclusion ecosysteem. Bij de Hot ITem Groep werken nu bijna 250 enthousiaste en gepassioneerde specialisten op het gebied van Business Intelligence en besturing (Hot ITem), Business Analytics (Future Facts), competentieontwikkeling voor datagedreven organisaties (Hot ITem Academy), beheer van hybride data-omgevingen (HIBRID) en databeheer voor pensioenfondsen (DataTrust), met een inhoudelijke focus op bedrijfskundig, functioneel, technisch of verander kundig vlak.

Norea

NOREA is de beroepsorganisatie voor IT-Auditors in Nederland. Veel organisaties kunnen geen dag meer zonder IT zonder in continuïteitsgevaar te komen. Hierdoor zijn de risico’s sterk veranderd. Het risico van cybercrime wordt steeds groter en de gevolgen ervan steeds complexer. Een incident binnen een organisatie kan al snel economische en maatschappelijke gevolgen hebben voor alle organisaties in de online keten.

IT auditing is in Nederland een hoog ontwikkeld vakgebied doordat Nederland het enige land ter wereld is met een post-master IT audit opleiding met minimaal 1.700 studie-uren. Na het behalen van het eindexamen en drie jaar relevante werkervaring, kan men zich als RE (Register EDP-Auditor) inschrijven in het register van de beroepsorganisatie NOREA (Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors).

NOREA is geaccrediteerd door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) waardoor RE’s op gelijke voet met registeraccountants opereren. Op dit moment zijn ongeveer 1.800 RE’s bij NOREA ingeschreven en NOREA houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening van deze RE’s.

Public Values

De meerwaarde van Public Values is het verbreden van het netwerk en het toevoegen van experts vanuit verschillende disciplines. Experts uit de leefwereld, de systeemwereld en in relatie tot de “bedoeling”. Public Values begeleidt de interactie tussen partijen uit de publieke sector en experts naar nieuwe oplossingsrichtingen.

Public Values nodigt u uit om ook uw complexe beleidsvraagstukken samen met stakeholders en experts een stap richting de oplossing te brengen. Daarbij zorgt Public Values voor de inhoudelijke voorbereiding, leiden we discussie en uitwerking en monitoren we de oplossingsrichting.