Dinsdag 2 november 2021 - Van der Valk Hotel A1, Amersfoort

Op dinsdag 2 november 2021 in de namiddag vanaf 14.00 uur is het zover. Het Accountancy Event 2021 bij Van der Valk Hotel A1 in Amersfoort staat die namiddag in het teken van “Continuïteit & IT”. Wat hebben accountants, registercontrollers en IT-auditors daar eigenlijk mee te maken? Technisch gezien niet zo veel, het zijn immers geen programmeurs. Maar toch…de accountant moet er wel een oordeel over kunnen vellen. Sterker nog, de accountant is wettelijk verplicht conform artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hierover te rapporteren in het door hem / haar op te stellen jaarverslag. Er zijn genoeg voorbeelden bekend waarbij informatiesystemen het loodje leggen en geruime tijd niet beschikbaar zijn. De reputatieschade kan enorm zijn. Flinke financiële schade is soms het gevolg. Denk aan de betaling van ransom, gevolgschade van discontinuïteit en extra werk voor het weer in de lucht krijgen van het IT- systeem. Eén van de basisprincipes van informatiebeveiliging is beschikbaarheid en de accountant dient daar een oordeel over te vellen!

De accountant moet zich bij de controle volgens het Burgerlijk Wetboek een oordeel vormen over de continuïteit van de gegevensverwerking en hierover rapporteren. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountant gaat hier dus steeds meer risico lopen. Wat zijn de consequenties van het niet goed rapporteren? Zijn er andere risico’s? Meer dan zo op het eerste gezicht bekend zijn. Zijn er concrete gevallen bekend waarbij het grondig is misgegaan? Zijn er mogelijkheden om de risico’s voor de accountant te beperken? Dit alles en nog veel meer komt aan de orde op dinsdag 2 november 2021 vanaf 14.00 uur in Amersfoort bij het interactieve Accountancy Event onder leiding van twee ervaren dagvoorzitters, beiden RA, te weten drs. Antoinette Dijkhuizen RA en Piet Klop RA MGA.

Schrijf u daarom nu in voor dit interactief Accountancy Event 2021 en na afloop beschikt u over de nodige belangrijke kennis op het gebied van continuïteit en IT, waaronder broncodes en de daarmee verbonden risico’s.

Wij verstrekken na afloop een officieel deelnemingscertificaat voor uw PE punten. 

Uiteraard zorgen wij ervoor dat de dan geldende RIVM maatregelen gerespecteerd worden.

Sprekers 2021


Antoinette Dijkhuizen


Marco van der Vegte


Theo-Jan Renkema


Jan MattoPartners 2021