Dinsdag 8 november 2022 - HotITem, Amsterdam

Partners

EBBEN Partners

EBBEN Partners staat opdrachtgevers bij om vraagstukken rond fraude, integriteit , internal audit en geschiloplossing snel, vakkundig en ‘to the point’ te adresseren. Dat doen wij zowel voor problemen die onmiddellijke aandacht vragen, zoals fraude en geschillen op gebied van integriteit, als voor oplossingen voor de lange termijn. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan het beoordelen van de inrichting van uw organisatie en het aanreiken van oplossingen om te zorgen dat uw organisatie ‘in control’ is.

Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het beleid rond integriteit en fraudepreventie. De partners en medewerkers van EBBEN kunnen putten uit een enorme bron van ervaring. De partners zijn altijd zelf hands-on betrokken bij de uitvoering van de opdrachten.

Fully In Control

Fully In Control is een nieuw en innovatief assessment/inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor onder andere  management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. Fully In Control wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully In Control bv.

De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in Control brengen van organisaties, programma’s, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staat hierbij centraal. Fully In Control werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.

Norea

NOREA is de beroepsorganisatie voor IT-Auditors in Nederland. Veel organisaties kunnen geen dag meer zonder IT zonder in continuïteitsgevaar te komen. Hierdoor zijn de risico’s sterk veranderd. Het risico van cybercrime wordt steeds groter en de gevolgen ervan steeds complexer. Een incident binnen een organisatie kan al snel economische en maatschappelijke gevolgen hebben voor alle organisaties in de online keten.

IT auditing is in Nederland een hoog ontwikkeld vakgebied doordat Nederland het enige land ter wereld is met een post-master IT audit opleiding met minimaal 1.700 studie-uren. Na het behalen van het eindexamen en drie jaar relevante werkervaring, kan men zich als RE (Register EDP-Auditor) inschrijven in het register van de beroepsorganisatie NOREA (Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors).

NOREA is geaccrediteerd door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) waardoor RE’s op gelijke voet met registeraccountants opereren. Op dit moment zijn ongeveer 1.800 RE’s bij NOREA ingeschreven en NOREA houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening van deze RE’s.

Software Borg Stichting

Software is bedrijfskritisch, wanneer de continuïteit van de organisatie mede afhangt van de beschikbaarheid van de software en de daarbij behorende data. Wanneer bedrijfskritische software niet meer beschikbaar is of niet meer actueel, ontstaat schade. De belangrijkste maatregel op het gebied van continuïteit is een solide software-escrowregeling.

Software Borg is een full-service TTP (trusted third party) die continuïteit aan IT-leveranciers en gebruikers biedt door koersbepalende escrow regelingen. De escrow dienstverlening is gebaseerd op vijf kwaliteitskenmerken.  Zo bestaat de standaard escrow regeling uit een titelonderzoek, fingerprint, een volledige verificatie, een depot bij de IT-notaris en nazorg. De Software Borg Stichting werkt samen met IT-notarissen en heeft voor elk van de vijf kwaliteitskenmerken de professionele specialisten op het gebied van IT, IT-recht en informatiebeveiliging samengebracht.

IT-notarissen

Om maximale continuïteit te kunnen garanderen werkt Software Borg als enige escrow leverancier nauw samen met de IT-notarissen. De IT-notaris is de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geaccrediteerde vakorganisatie van notarissen met een specialisatie op het vlak van IT en recht. De IT-notaris is gehouden aan de hoge kwaliteitseisen van de KNB en het Bureau Financieel Toezicht.

De standplaats van de IT-notaris (het protocol) kan niet failliet gaan en zijn aktes hebben dwingende rechtskracht. Bovenal hebben notarissen een wettelijke zorgplicht (Wet op het notarisambt), die inhoudt dat zij te allen tijde de belangen van alle betrokken partijen dienen te behartigen. De belangen van zowel de licentiegever als de licentienemer, zijn daarom bij hem in goede handen.