Dinsdag 8 november 2022 - HotITem, Amsterdam

Programma Accountancy Event 2021

Het programma voor de pauze staat in het teken van het theoretisch kader:
* Waardering van intellectueel eigendom in de jaarrekening, eigenaarschap van software en data.
* Risicoanalyse en risk management en de verantwoordelijkheid van het management. relatie met COS 315.
* Auditing – data analytics – vaktechnische ontwikkelingen in de audit professie, in het bijzonder IT auditors.

Het programma na de pauze gaat over de praktijk:
* Ervaringen met calamiteiten en fraude – aandeel van de IT component.
* IT-check in de accountantsverklaring.
* Ervaring bij cyberbeveiligers, is dat reëel?

TijdOnderwerpSprekers
vanaf 14.00 uur

Welkom en inloop met koffie, thee en water.

14.30 – 14.35 uur

Opening door beide dagvoorzitters drs. Antoinette Dijkhuizen RA en Piet Klop RA MGA

14.35 – 16.00 uur

In het eerste deel voor de pauze gaat het meer over het theoretisch kader. Hoe zit het met de waardering van het intellectueel eigendom in de jaarrekening en het eigenaarschap van software en data. Over dit onderwerp zal Henri Hensen de aftrap verrichten. Iedereen weet wat software is, want we zitten toch allemaal achter een beeldscherm. Maar het beeldscherm is het topje van de ijsberg. De ijsberg omvat tenminste deze kennisgebieden: Informatietechnologie (IT), IT-Recht en Informatiebeveiliging. En dan ook nog in verschillende combinaties die afhankelijk zijn van het gebruik, de toegepaste technologie (onder meer exploitatiemodel) en de levensfase van het product software. Dat klinkt ingewikkeld en het is bovendien ook nog eens abstract. De oplossing begint met het opdelen van deze uitdaging in logische deelgebieden, te weten rechtszekerheid, zekerheid informatietechnologie, bijdrage informatiebeveiliging, kwaliteit aanbieder(s) en nazorg (technisch en juridisch).

Als tweede spreker zal Geert Haisma de risico analyse, het risicomanagement en de verantwoordelijkheid van het management en de accountant bespreken. Wat zijn de kansen in de bedrijfsvoering en wat is de relatie met COS 315 en hij komt met een aantal concrete aanbevelingen.

Als derde spreker voor de pauze zal Professor Theo-Jan Renkema van Tilburg University spreken over Auditing, Data Analytics en de vaktechnische ontwikkelingen in audit en accountancy, in het bijzonder tot de relatie met IT-Auditors.

De waardering van software als voorwaarde voor de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking en van de vaststelling van het vermogen van de onderneming (art. 2:393 leden 3 en 4 BW) zal ook aan de orde komen.

De opzet is interactief, opdat zoveel mogelijk vragen en opmerkingen via de beide dagvoorzitters beantwoord kunnen worden.

16.00 – 16.30 uur

Netwerkpauze

16.30 – 17.50 uur

Het tweede deel van het programma gaat over de praktijk. Wat zijn de ervaringen bij calamiteiten en fraude? En wat is het aandeel van de IT component daarbij? Als er een grote onderneming failliet gaat… met als voorbeeld Imtech. Wat ging er mis bij deze beursgenoteerde onderneming? Het faillissement van Imtech betrof ook de gebouwautomatisering, klimaatregeling, beveiliging, liften, etc… Een ex-directeur van Imtech raakte betrokken bij de bouw van de nieuwe rechtbank in Breda, een PPS project, met een overeenkomst voor onderhoud voor 30 jaar! Ook software! Het juridische kader en de rechtspraak worden besproken.

Als eerste zal de ethische hacker Mitchell van der Ziel zijn verhaal doen. In theorie klopt het mogelijk allemaal, maar de praktijk is weerbarstig en hij laat u zien hoe kwetsbaar en onvoorzichtig organisaties soms zijn. Hij doet dat in dialoog met Antoinette Dijkhuizen.

Daarna zal Jan Matto zal namens NOREA, de beroepsorganisatie van IT-Auditors daarop reageren en tevens zijn zijn keynote houden over de IT Check in de accountantsverklaring en daarover een gedegen toelichting geven en vragen beantwoorden over de haalbaarheid daarvan. Wat zijn de risico’s op een tuchtklacht tegen de accountant in dit verband?

Als laatste spreker zal Marco van der Vegte, voorzitter van de beroepsorganisatie van accountants, de NBA, zijn licht laten schijnen over hetgeen hij zojuist gehoord heeft en dat plaatsen in de tijd.

17.50 – 18.00 uur

Wrap-up door beide dagvoorzitters.

18.00 - 18.30 uur

Netwerkborrel