Dinsdag 8 november 2022 - HotITem, Amsterdam

Sprekers

Theo-Jan Renkema

Prof. dr. Theo-Jan Renkema is Chief Innovation and Technology Auditor (Executive Vice President) bij Rabobank sinds begin 2017. Daarvoor was Theo-Jan werkzaam bij diezelfde bank als Head of Big Data & Advanced Analytics.

Theo-Jan is sinds april 2020 verbonden aan Tilburg University als Professor of Practice Data Analytics & Auditing. Hij voert zijn werkzaamheden uit bij de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch. Doel is het versterken van auditonderzoek en -onderwijs en het aangaan van intensievere samenwerking met Audit praktijk, met name wat betreft data science en artificial intelligence.

Renkema’s onderzoek zal gericht zijn op het dichten van de kloof tussen theorie en praktijk op het raakvlak tussen data analytics en auditing. Hij begeeft zich zo op het snijvlak van de expertises die resp. JADS en TiSEM in huis hebben. Onderwerpen zijn onder meer auditing van algoritmes, beoordelen van datagedreven businessmodellen, toepassen van robotics en AI in de auditaanpak, en de vaktechnische ontwikkeling van de audit professie, in het bijzonder IT auditors.

Antoinette Dijkhuizen

Drs. Antoinette Dijkhuizen RA is een registeraccountant met een aantoonbare ervaring in de accountancysector. Bijna 10 jaar geleden richtte Antoinette 4YouAccountancy op. Een niche accountancy boutique met veel aandacht voor de ondernemer dankzij de real time en online stuurinformatie, zodat de ondernemer betrouwbare informatie tot zijn beschikking heeft. Daarnaast is zij oprichtster van 4YouAudit, een onafhankelijk audit kantoor dat (wettelijke) controles uitvoert.

Antoinette is lid van de Ledengroep Openbaar Accountants en bestuurslid van de Faculty Business & Management.

Daarnaast is Antoinette blogster op het Risk & Compliance Platform Europe.

Jan Matto

Jan Matto RE RI is partner IT Audit & Advisory bij Mazars en Global Leader Cyber Security & Data Protection. Met zijn team voert hij onder andere ISAE3402 en SOC2 audits uit naar digitale systemen. Maar ook onderzoeken naar privacybescherming, cybersecurity, datalekken en cyberincidenten. Penetratietesten worden daarbij ingezet als auditinstrument naar de IT-werkelijkheid.

Hiernaast is Jan onder andere actief in de NOREA Commissie Beroepsreglementering en de Online Trust Coalition. Een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken gericht op het bereiken van zekerheid en transparantie rond clouddiensten. Hij is verbonden als docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij de opleiding IT Auditing. Hij heeft een reeks publicaties op zijn naam op het terrein van IT Audit, Privacy en Informatiebeveiliging. Een aantal van zijn onderzoeken zijn gepubliceerd door de overheid en besproken in de Tweede Kamer. Vanuit de NOREA is hij één van de initiatiefnemers tot de ontwikkeling van het nieuwe IT auditverslag.

Marco van der Vegte

Marco van der Vegte is sinds juni 2018 voorzitter van het bestuur van de NBA. Eerder gaf hij als Audit Business Leader leiding aan de serviceline audit binnen Deloitte en was daarnaast bestuurslid van Deloitte Holding BV. Hij maakt deel uit van de NBA Stuurgroep Publiek Belang en was daarvoor actief in diverse andere commissies. Zijn bestuurstermijn loopt af in december 2021.

Piet Klop

Piet Klop RA MGA heeft ruim 30 jaar in de accountants- en adviespraktijk voor de publieke sector gewerkt bij Deloitte, waarvan 20 jaar als partner. Piet werkt nu vanuit zijn eigen bedrijf Public Values bv. Piet is in zijn Deloittetijd bij veel gemeenten accountant en adviseur geweest, van klein tot groot.

Piet heeft daarnaast veel opdrachten gedaan bij woningcorporaties en hun externe toezichthouders zoals het Centraal Fonds Volkshuisvesting, het Waarborgfond Sociale Woningbouw en het Ministerie. Ook heeft hij gewerkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderwijs, zorginstellingen en overheidsbedrijven.

Mitchell van der Ziel

Mitchell van der Ziel is afgestudeerd aan de opleiding Information Security Management (ISM). Hij heeft zijn afstudeeropdracht gedaan naar een Cyber Threat Intelligence Maturity Model. Hij vervulde de Ethical Hacker rol bij accountantsorganisatie Mazars in Nederland, momenteel Cyber Security Engineer bij Navaio IT Security en is nu sinds november 2018 gedetacheerd bij Schiphol Nederland bv.

Hij vervult daar de functie van Cyber Security Analyst in het Security Operation Center (SOC).

Henri Hensen

Henri Hensen was in 1985 de eerste door een arrondissementsrechtbank Beëdigde Informaticadeskundige in Nederland. In 1987 was hij medeoprichter van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen. Als expert werd hij in die tijd regelmatig geraadpleegd door curatoren bij faillissementen van softwarehuizen. Maar al te vaak bleek dat er geen deugdelijke escrow regelingen waren.

Daarom richtte hij met enkele notarissen in 1992 de Software Borg Stichting op.

Geert Haisma

Geert Haisma was bij de Universiteit Twente kerndocent postdoctorale masteropleiding risicomanagement en vanaf 2015 geeft Geert gastcolleges voor verschillende opleidingen van de Universiteit Twente.

Sinds 2019 is hij kerndocent masterclass succesmanagement bij Saxion Hogescholen en eveneens sinds dit jaar is hij partner / directeur van Fully in Control bv, een software onderneming op het gebied van risk en compliance.

Michel Klompmaker

Drs. Michel Klompmaker is Managing Director van het in 2014 opgerichte meertalige Risk & Compliance Platform Europe. Inmiddels is het Risk & Compliance Platform Europe snel gegroeid met negen taalsites, te weten Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Roemeens, Bulgaars en recentelijk is ook het Tsjechisch / Slowaaks toegevoegd. Grieks en Spaans zullen ook worden toegevoegd. De content van de verschillende taalsites is uniek en helemaal aangepast naar de eigen taal en regio. De nieuwsbrieven in verschillende talen mogen zich verheugen is steeds meer abonnees. Als voorbeeld noemen we de Nederlandstalige nieuwsbrief met bijna 16.000 abonnees en de Engelstalige met meer dan 11.000 abonnees. Michel was eerder oprichter en Publisher en hoofdredacteur  van Banking & Finance. Hij is de initiatiefnemer van het jaarlijkse Behavioral Risk Congres en het Risk & Compliance Jaarcongres. Het Risk & Compliance Jaarcongres dd 16 juni 2022 is ook van belang voor accountants en registercontrollers. Het thema is namelijk “De rol van de poortwachter anno 2022; publieke versus private sector.”